Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1097294 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Chomotnguoi - ID: 1097294
 IP & Posted by:  76.104.217.4 on January 1, 2012 at 1:54pm
 Updated by:  May 3, 2020 at 4:38pm
 Gender:  Gay
 Age:  47
 Height:  5 Feet 6 Inches (168 cm)
 Weight:  170 lbs (78 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Seattle
 State/Province:  Washington
 Zip:  98134
 Country:  United States
 Religion:  Catholic
 Education:  BA/BS (4 years college)
 Occupation:  Engineering
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Thành công trong cuộc sống,công việc ổn định, sống thoải mái và vui vẻ. Translate to English
 Free Time:  Làm tất cả mọi việc mình thích mien là không làm hại hay tổn thương ai khác Translate to English
 I Am:  Vui vẻ, hòa đồng, biết lắng nghe, thích chia sẻ, galang và tốt bụng. Translate to English
 Looking For:  Friends locally or in the US Translate to English

Back | Send Email to Chomotnguoi (ID: 1097294)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.