Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1174885 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Tèo - ID: 1174885
 IP & Posted by:  118.68.187.211 on November 13, 2012 at 3:45am
 Updated by:  March 28, 2020 at 9:46pm
 Gender:  Gay
 Age:  51
 Height:  5 Feet 7 Inches (170 cm)
 Weight:  145 lbs (66 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Saigon, HCM
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  MA/MS/MBA
 Smoker:  Light smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Hiện tai: Sống tốt. Ngắn: Sống hạnh phúc. Dài: Sống hạnh phúc với người yêu. Translate to English
 Free Time:  Xem tin tức, đọc sách, uống cà phê, chơi cầu lông, lướt web, du lịch, dạo phố Translate to English
 I Am:  Tôi là tôi. Translate to English
 Looking For:  tìm con trai, đơn giản, có văn hóa, không ẻo lả, không lợi dụng. Translate to English

Back | Send Email to Tèo (ID: 1174885)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.