Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1180851 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

tinhdoncoi - ID: 1180851
 IP & Posted by:  101.99.31.29 on December 10, 2012 at 1:00pm
 Updated by:  December 10, 2012 at 7:39pm
 Gender:  Gay
 Age:  40
 Height:  5 Feet 6 Inches (168 cm)
 Weight:  150 lbs (69 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  MA/MS/MBA
 Occupation:  VP
 Smoker:  Light smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Sự nghiệp và tình cảm đều tốt. Translate to English
 Free Time:  Xem phim, ca hát, Cà phê Translate to English
 I Am:  Cô đơn, tìm 1 tình cảm chân thật của Bot. Translate to English
 Looking For:  Không cần đẹp, nhưng làm quen phải có hình thật để có thiện cảm với nhau. Translate to English

Back | Send Email to tinhdoncoi (ID: 1180851)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.