Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1194191 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Ms.Quynh - ID: 1194191
 IP & Posted by:  27.73.84.190 on February 13, 2013 at 7:08pm
 Updated by:  August 24, 2019 at 6:51pm
 Gender:  Female
 Age:  33
 Height:  5 Feet 4 Inches (163 cm)
 Weight:  100 lbs (46 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Da nang
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  MA/MS/MBA
 Occupation:  kinh doanh
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  tìm 1 tình yêu thương thật sự Translate to English
 Free Time:  trốn ở 1 góc nào đó...nhìn cuộc đời trôi qua ... Translate to English
 I Am:  1 chút dịu dàng lãng mạn, 1 chút mạnh mẽ quyết đoán... Translate to English
 Looking For:  1 ai đó đủ bao dung, đủ từng trải để yêu thương, để trân quý và xây dựng 1 hp thật sự Translate to English

Back | Send Email to Ms.Quynh (ID: 1194191)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.