Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1247626 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Kelly Huỳnh - ID: 1247626
 IP & Posted by:  113.161.145.110 on October 25, 2013 at 12:07am
 Updated by:  October 16, 2018 at 6:27pm
 Gender:  Female
 Age:  27
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  135 lbs (62 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  hcm
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  Nhân viên văn phòn
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Tình yêu chân thật là tình yêu mà không biết bắt đầu khi nào, quan trọng nhất trong đó là không bao giờ kết thúc. Điều đó khiến cho mong mỏi tìm kiếm.... Real Love is one of the best thing that we don't know when it start, it is special in real love is never end. Life is a journey. my opinion are how we pass all? and i don't want to ask the result to be Translate to English
 Free Time:  take care my fish, take care peagon, go to coffee, travel, cooking, photographer special is swimming Translate to English
 I Am:  nói những gì có thể, thích những điều lãng mạn, ít nói, trầm lặng và lắng nghe, thích ngắm mưa nhưng không muốn mưa làm ướt, và nhiều điều khó ưa, dễ ghét....., contact zero nine four three two two three eight five five Translate to English
 Looking For:  Mình đang tìm kiếm một người muốn tìm kiếm mình. looking for a man waiting for me Translate to English

Back | Send Email to Kelly Huỳnh (ID: 1247626)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.