Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1308755 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Ngọc Kiều - ID: 1308755
 IP & Posted by:  117.5.128.195 on October 11, 2014 at 9:58am
 Updated by:  September 17, 2017 at 10:24am
 Gender:  Male
 Age:  39
 Height:  5 Feet 7 Inches (170 cm)
 Weight:  140 lbs (64 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Việt Nam
 State/Province:  USA
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  Kỹ Sư
 Smoker:  Light smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Mục tiêu ngắn hạn của tôi là tìm một vị trí mà tôi có thể sử dụng kiến thức và thế mạnh mà tôi có. Tôi muốn cùng chia sẻ sự phát triển và thành công của công ty mà tôi làm việc cho Tôi muốn trở thành một giám đốc hoặc cao hơn. Điều này có thể là hơi tham vọng, nhưng tôi biết tôi thông minh, và tôi sẵn sàng làm việc chăm chỉ. Translate to English
 Free Time:  Chơi thể thao, Đi bơi, Đi bộ, Lướt web, Uống một tách coffee… Translate to English
 I Am:  " Thêm bạn bớt kẻ thủ" yêu thương giúp đỡ là lý do để mình kết bạn Translate to English
 Looking For:  Định mệnh cho chúng ta gặp nhau nhưng chính chúng ta làm cho Định mệnh trở thành sự thật Translate to English

Back | Send Email to Ngọc Kiều (ID: 1308755)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.