Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1310443 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Dung - ID: 1310443
 IP & Posted by:  103.27.66.102 on October 22, 2014 at 7:48pm
 Updated by:  October 22, 2014 at 8:27pm
 Gender:  Male
 Age:  55
 Height:  5 Feet 5 Inches (165 cm)
 Weight:  145 lbs (66 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Hồ Chí Minh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  PhD/Post doctorate
 Occupation:  Kỹ sư
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm bạn gái có ý định tiến tới hôn nhân Translate to English
 Free Time:  Xem TV, đọc sách Translate to English
 I Am:  Bình thường Translate to English
 Looking For:  Tìm một người phụ nữ xinh đẹp, tuổi không quá 40, độc thân hoặc đã ly hôn, trước là bạn, sau có thể tiến tới hôn nhân Translate to English

Back | Send Email to Dung (ID: 1310443)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.