Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1326755 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Tìm Cố Nhân - ID: 1326755
 IP & Posted by:  108.15.61.159 on February 17, 2015 at 7:09pm
 Updated by:  May 16, 2018 at 11:52am
 Gender:  Male
 Age:  65
 Height:  5 Feet 6 Inches (168 cm)
 Weight:  125 lbs (57 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Columbia
 State/Province:  Maryland
 Zip:  21045
 Country:  United States
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  Huu / Student (UMUC)
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Widowed
 My goal:  Hnguyen uớc mong gặp lại bạn hiền ... Translate to English
 Free Time:  Chơi nhạc, đọc sách báo, đi lang thang...My website:"https://youtu.be/b96IquCCgPc" Copy link trên rồi paste vào Address Bar và hit ENTER để xem!... Translate to English
 I Am:  H... Nguyen, bình dân giãn dị, sống nội tâm, ít giao tiếp, không bon chen, không vướng bận ... Translate to English
 Looking For:  Ước mong gặp lại bạn hiền: Trần Thị Minh (GVBL/SG3), Lê Thị Cẩm Vân (Em họ cô Thãnh, SG/LA), Nguyễn Thị Liêng (GVBL/BD), Cô Ánh (Bentre, từng giúp việc ở Thanh Đa SG) In addition, I'm looking forward to seeing again female classmates who were attending PGCC and UMUC with me in MD where I have been living...Ms Hue (PGCC), Ms Le Quyen Pham (PGCC), Ms Loan (PGCC), Ms Tam My Le (UMUC), Mrs Ngoc Do (PGCC and UMUC), Ms Huong (PGCC and UMUC, Em của Hân) and so on ... Thanks for reading my profile. Translate to English

Back | Send Email to Tìm Cố Nhân (ID: 1326755)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.