Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1347176 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Loc Nguyen - ID: 1347176
 IP & Posted by:  73.35.176.20 on August 9, 2015 at 4:20pm
 Updated by:  August 10, 2015 at 9:40pm
 Gender:  Male
 Age:  56
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  120 lbs (55 kg)
 Body Type:  Athletic
 From City:  London
 Zip:  SE25 5RZ
 Country:  United Kingdom
 Religion:  Catholic
 Education:  BA/BS (4 years college)
 Occupation:  Telecom engineer
 Smoker:  Light smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Having a happy family...Có được một gia đình đầm ấm. Translate to English
 Free Time:  Reading, listening to music, watching movies, looking after family...Đọc sách, nghe nhạc, xem phim, chăm sóc vợ con. Translate to English
 I Am:  Honesty and gentleness are my first recognised characters. Hard working. Well organised. Enthusiastic about music. I love nature, landscaping, and romance..... Thành thật và dịu dàng lịch sự là bản chất đầu tiên sẽ nhận thấy nơi tôi. Siêng năng làm việc. Cuộc sống rất tổ chức. Yêu thích âm nhạc. Yêu thiên nhiên, thắng cảnh, và sự lãng mạn của tình yêu nam nữ. Translate to English
 Looking For:  Looking for a female of simple mind, caring, appreciates everything she reasonably has, and is prepared to accept the ups and downs of life..... Tìm một phụ nữ đơn sơ giản dị, ân cần, hài lòng với những gì mình hợp lý có được, và sẵn sàng chấp nhận những thăng trầm của cuộc đời. Translate to English

Back | Send Email to Loc Nguyen (ID: 1347176)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.