Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1348652 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Huy Nguyễn - ID: 1348652
 IP & Posted by:  113.185.18.34 on August 22, 2015 at 8:44am
 Updated by:  July 1, 2020 at 4:46pm
 Gender:  Male
 Age:  35
 Height:  5 Feet 4 Inches (163 cm)
 Weight:  145 lbs (66 kg)
 Body Type:  A little extra padding
 From City:  Hcm
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Will tell you later
 Occupation:  Nv
 Smoker:  Light smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Có được niềm vui trong mỗi ngày trôi qua Translate to English
 Free Time:  Cafe , nghe nhạc Trịnh , đá banh Translate to English
 I Am:  Tôi là một người ít nói nhưng hay cười , hiền và thẳng tính . Translate to English
 Looking For:   mong được làm quen với tất cả mọi người Translate to English

Back | Send Email to Huy Nguyễn (ID: 1348652)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.