Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1352705 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Huynh Van - ID: 1352705
 IP & Posted by:  174.66.183.132 on September 29, 2015 at 4:52pm
 Updated by:  November 28, 2017 at 10:15pm
 Gender:  Male
 Age:  49
 Height:  5 Feet 8 Inches (173 cm)
 Weight:  130 lbs (59 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  San Diego
 State/Province:  California
 Zip:  92115
 Country:  United States
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  AA (2 years college)
 Occupation:  US Federal employee
 Smoker:  Light smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:   kết bạn,tìm hiểu Translate to English
 Free Time:   café,âm nhạc.Du lịch,Thư giãn. Translate to English
 I Am:  hiền tánh,nhưng không dễ giải,nhu nhược có đức hạnh va`kiến thức về một lập trường sống vững chắc. Translate to English
 Looking For:  28--40t.bạn gái,Chưa lần kết hôn. Có duyên sẽ gặp.thanks Translate to English

Back | Send Email to Huynh Van (ID: 1352705)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.