Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1369089 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Kim Phuọng - ID: 1369089
 IP & Posted by:  171.233.4.124 on March 14, 2016 at 4:11am
 Updated by:  May 12, 2020 at 2:29am
 Gender:  Female
 Age:  58
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  105 lbs (48 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Vĩnh long
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Some college
 Occupation:  kinh doanh
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Tìm một tình cảm chân thành Translate to English
 Free Time:  Ca phe noi tro nau an phone không ba chín sáu nam một hai ba chín ba Translate to English
 I Am:  Bình thường gian di Translate to English
 Looking For:  Người cùng chung quan niệm thanh that cùng sống hết quãng đôi còn lại Translate to English

Back | Send Email to Kim Phuọng (ID: 1369089)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.