Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1370600 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

LIEM - ID: 1370600
 IP & Posted by:  64.233.173.169 on March 30, 2016 at 1:15am
 Updated by:  January 2, 2018 at 3:05am
 Gender:  Gay
 Age:  46
 Height:  5 Feet 7 Inches (170 cm)
 Weight:  145 lbs (66 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Sai Gon,Tphcm
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Kinh Doanh tự do
 Smoker:  Light smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Làm việc để có điều kiện cho cuộc sống tốt hơn Translate to English
 Free Time:  Đi dã ngoại vùng quê,học hỏi kiến thức trên internet. Translate to English
 I Am:  Sống đơn giản,hướng thiện. Translate to English
 Looking For:  Một người bạn để làm tri kỷ,bết quan tâm và chia sẽ,một người phù hợp để có thể đi với nhau hết đoạn đường đời còn lại. Translate to English

Back | Send Email to LIEM (ID: 1370600)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.