Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1374197 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

tyty - ID: 1374197
 IP & Posted by:  115.75.2.218 on May 8, 2016 at 10:24pm
 Updated by:  October 21, 2020 at 9:46pm
 Gender:  Female
 Age:  40
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  110 lbs (50 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Sài gòn
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  High School graduate
 Occupation:  kinh doanh
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  I don’t need to be rich but my short term goal is just to be able to have enough money to take care of myself with my small business and not worry about things Then long term I’d just like to find a good man to grow old with. He doesn’t need to be rich or good looking, just a decent person that will love me and allow me to take good care of him in return. Translate to English
 Free Time:  Xem phim nghe nhạc hát thể thao gym du lịch nhiều nơi Translate to English
 I Am:  nhẹ nhàng lịch sự và nhã nhận với mọi người.là người Phụ nữ sống tốt chân thật sống tình cảm vui vẻ Thông cảm rộng lượng bao dung thương người hoà đồng & thân thiện với mọi người. ghét sự giã dối Translate to English
 Looking For:  Chân thành hiểu chuyện và biết thông cảm cho nhau.mong tìm được người bạn phù họp với mình, thông minh lịch sự có chí cầu tiến, biết tôn trọng tình cảm , sống tình cãm hiền lương .chúc các bạn vui khỏe và thành công Translate to English

Back | Send Email to tyty (ID: 1374197)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.