Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1384614 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Nhi - ID: 1384614
 IP & Posted by:  116.103.88.39 on August 30, 2016 at 4:52am
 Updated by:  June 14, 2018 at 3:19am
 Gender:  Female
 Age:  22
 Height:  5 Feet 0 Inches (152 cm)
 Weight:  105 lbs (48 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Huế
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Nhân viên
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Một người đàn ông mạnh mẽ và sẽ bảo vệ được người mình yêu Translate to English
 Free Time:  Đi coffe với bạn, mua sắm Translate to English
 I Am:  Chân thành, thật lòng. Nội tâm Translate to English
 Looking For:  Yêu thương tôi thật lòng, ko bạo lực, ko thô lỗ, chăm sóc gia đình tôi Translate to English

Back | Send Email to Nhi (ID: 1384614)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.