Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1388431 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

AnhXeÔmSàiGòn - ID: 1388431
 IP & Posted by:  113.20.115.60 on October 17, 2016 at 12:48am
 Updated by:  April 8, 2018 at 9:26pm
 Gender:  Male
 Age:  51
 Height:  5 Feet 7 Inches (170 cm)
 Weight:  175 lbs (80 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Catholic
 Education:  Some college
 Occupation:  Xe Ôm
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Chăm Chỉ Làm Để Nuôi Con. Và Kiếm Vợ Translate to English
 Free Time:  Lúc Rảnh Thường Hay Cafe Nghe Nhạc Trịnh. Hát. Câu Cá. vvv Translate to English
 I Am:  Mình Rất Thân Thiện Hòa Đồng Và Vui Vẻ. Translate to English
 Looking For:  Nếu có bạn Nữ nào ở xa Tới Sài Gòn, Không có người thân đưa đi, Hoặc Mấy Chị ở nước ngoài về không bà con muốn đi phố. Thì Xin Ủng hộ Mình. Giúp Kím Sống qua Ngày. Đi Đâu Cũng Chở Hết. Giá cả phải Chăng. Phone Tám Bốn Chín Ba Một Hai Tám Hai Năm Sáu Một Translate to English

Back | Send Email to AnhXeÔmSàiGòn (ID: 1388431)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.