Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1392205 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Niem Tin - ID: 1392205
 IP & Posted by:  58.186.18.239 on November 30, 2016 at 4:57am
 Updated by:  August 28, 2017 at 6:01am
 Gender:  Female
 Age:  29
 Height:  5 Feet 0 Inches (152 cm)
 Weight:  95 lbs (43 kb)
 Body Type:  Slim
 From City:  Hồ Chí Minh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Catholic
 Education:  AA (2 years college)
 Occupation:  y tá
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Gặp được người phù hợp để tiến tới hôn nhân. Translate to English
 Free Time:  đoc báo,nghe nhạc.... Translate to English
 I Am:  Chung Thủy. Translate to English
 Looking For:  một người đàn ông điềm đạm,chửng chạc,chân thật,thật lòng,không đùa giởn với tình cảm. Translate to English

Back | Send Email to Niem Tin (ID: 1392205)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.