Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1395153 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Kim Mến - ID: 1395153
 IP & Posted by:  42.117.60.102 on December 30, 2016 at 10:55pm
 Updated by:  August 2, 2020 at 7:10am
 Gender:  Female
 Age:  32
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  105 lbs (48 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Hồ chí minh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Kinh doanh Thẫm mỹ
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Tim ai do tien toi hon nhan va phat trien nghe tham my cua e Translate to English
 Free Time:  dọn dẹp nhà cửa,chơi cùng con trai.còn time ngồi cập nhật thêm kỷ thuật mới về phun xâm thẫm mỹ và săn sóc da Translate to English
 I Am:  Thẳng tính,vui vẽ ,hoà đồng... Translate to English
 Looking For:  Nguoi dàn ong chan thành,nghiem tuc.co cv on dịnh. Cuộc sống nay khá ngắn em muốn song vui ve va hp ben canh ngui e y thuong Translate to English

Back | Send Email to Kim Mến (ID: 1395153)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.