Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1396712 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Dan Ong Manh Me - ID: 1396712
 IP & Posted by:  113.20.115.60 on January 17, 2017 at 9:19pm
 Updated by:  September 11, 2017 at 9:28pm
 Gender:  Male
 Age:  50
 Height:  5 Feet 7 Inches (170 cm)
 Weight:  175 lbs (80 kg)
 Body Type:  Athletic
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Catholic
 Education:  MA/MS/MBA
 Occupation:  Nhân Viên Du Lịch
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Làm việc Lo Cho Gia đình và Tìm hạnh phúc. Translate to English
 Free Time:  Mình Không Thích Nhậu. Chỉ cafe nghe nhạc. Đi hát với nhau . du lịch. câu cá . đi dạo. tập Gym Translate to English
 I Am:  Mình là 1 Người Thịch Yêu Thương Gia đình. Và thích làm mọi ddiefu tốt đẹp cho vợ con Translate to English
 Looking For:  Tìm 1 người phụ nữ. Biết làm ăn. và biết thương chồng con. Chung thủy và mạnh mẽ Đt Khong Chin Ba Mot Hai Tam Hai Nam Sau Mot Translate to English

Back | Send Email to Dan Ong Manh Me (ID: 1396712)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.