Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1398452 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Ngân phan - ID: 1398452
 IP & Posted by:  116.99.190.86 on February 12, 2017 at 12:26am
 Updated by:  February 16, 2017 at 9:34pm
 Gender:  Female
 Age:  25
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  110 lbs (50 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Nha Trang
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Nhân viên.
 Smoker:  Light smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 Free Time:  Nghe nhạc, xem phim , ra ngoài với bạn bè Translate to English
 I Am:  Tìm hiểu nhé Translate to English
 Looking For:  Không quan trọng tuổi tác , hợp nhau và hiểu nhau chung thủy là được. Translate to English

Back | Send Email to Ngân phan (ID: 1398452)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.