Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1405450 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Trang Trần - ID: 1405450
 IP & Posted by:  113.169.78.21 on May 11, 2017 at 11:46am
 Updated by:  June 25, 2018 at 1:47pm
 Gender:  Female
 Age:  25
 Height:  5 Feet 6 Inches (168 cm)
 Weight:  125 lbs (57 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Cà Mau
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Some college
 Occupation:  nhân viên tóc
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Miệng luôn tươi cười may mắn tự nhiên đến...!!! Translate to English
 Free Time:  xem phim,dạo phố,nghe nhạc Translate to English
 I Am:  hoà đồng,dễ thương,vui vẻ 0916171858 Translate to English
 Looking For:  hòa đồng, dễ thương,vui vẻ biết quan tâm lo lắng và hiểu được cảm xúc của nhau. Translate to English

Back | Send Email to Trang Trần (ID: 1405450)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.