Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1405469 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

vũ thiện - ID: 1405469
 IP & Posted by:  117.3.198.192 on May 11, 2017 at 8:20pm
 Updated by:  July 20, 2017 at 1:38am
 Gender:  Male
 Age:  27
 Height:  5 Feet 7 Inches (170 cm)
 Weight:  155 lbs (71 kg)
 Body Type:  Athletic
 From City:  phan thiết
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Catholic
 Education:  Will tell you later
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 Free Time:  xem phim, nghe nhạc, đi câu cá cùng bạn Translate to English
 I Am:  vui tính, ngay thẳng....nghiêm túc trong tình cảm. Translate to English
 Looking For:  tìm bạn nữ chung tình, chung thủy, hiền lành.....nghiêm túc tìm hiểu và đi đến hôn nhân! Cảm ơn các bạn đã đọc hồ sơ của mình. Chúc các bạn vui vẻ! đây là email của mình atruelove2005@yahoo.co.uk Translate to English

Back | Send Email to vũ thiện (ID: 1405469)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.