Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1406391 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

SY - ID: 1406391
 IP & Posted by:  123.20.56.251 on May 24, 2017 at 1:14am
 Updated by:  September 6, 2017 at 7:47pm
 Gender:  Male
 Age:  37
 Height:  5 Feet 6 Inches (168 cm)
 Weight:  150 lbs (69 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Saigon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Catholic
 Education:  MA/MS/MBA
 Occupation:  Manager
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Không Chín Tám Ba Một Ba Hai Bốn Không Không. Translate to English
 I Am:  Sự thẳng tính từ anh có thể làm mất lòng người đối diện nếu họ nhạy cảm Translate to English
 Looking For:  Em sẽ không tìm thấy được người hiểu mình muốn gì. Thay vào đó, em có thể thấy được điều họ muốn để dung hòa mà sống, sống bền. Translate to English

Back | Send Email to SY (ID: 1406391)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.