Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1407998 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Xuân - ID: 1407998
 IP & Posted by:  172.58.23.198 on June 14, 2017 at 5:59am
 Updated by:  August 26, 2020 at 8:05pm
 Gender:  Female
 Age:  41
 Height:  5 Feet 0 Inches (152 cm)
 Weight:  110 lbs (50 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  SAN DIEGO
 State/Province:  California
 Zip:  92105
 Country:  United States
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Caregiver/ Cook
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Kiếm bạn tri kỷ lâu dài để tiến tới tương lai và lo cho nhau. Translate to English
 Free Time:  Em ca nhạc quê hương rất hai, karaoke với con trai lớn em 20 tuổi , nấu ăn giỏi. Translate to English
 I Am:  Em đã ly dị và ở với con trai em đã lớn 20 tuổi rồi. Hiện giờ đăng take care bạn gái thân bị bịnh. Translate to English
 Looking For:  Kiếm bạn trai sống tại San Diego và người Vietnam. Người tri kỷ lâu dài,hiền lành, rộng lượng vị tha và thương người nghèo khổ, không gamble, nhậu nhiệt quá, hút thuốc và xì khe ma túy. Có công việc ổn định và thành thật muốn lập gia đình và trung thủy với người phụ nữ mình yêu. Translate to English

Back | Send Email to Xuân (ID: 1407998)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.