Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1411737 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

My Toan - ID: 1411737
 IP & Posted by:  116.118.106.101 on July 21, 2017 at 3:15am
 Updated by:  July 5, 2020 at 12:38am
 Gender:  Female
 Age:  30
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  105 lbs (48 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Hồ Chí Minh
 Zip:  1290
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Will tell you later
 Occupation:  Nail
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm những người bạn để cùng chia sẻ và học hỏi những điều trong cuộc sống này. Translate to English
 Free Time:  Xem phim ,nghe nhạc ,đi chợ nấu ăn cho người thân iu nhất cùng nhau ăn êhhehhehe Translate to English
 I Am:  Đơn giản nhẹ nhàng và sống chân thực,thích nghe tâm sự của tất cả mọi người để đúc kết kinh nghiệm sống cho bản thân hoàn thiện hơn . Translate to English
 Looking For:  Sống trung thưc va biết quan tâm chia sẻ hay giúp đỡ cho nhung người gặp khó khăn .....như vậy chắc đã đủ rồi .ahihihihih Translate to English

Back | Send Email to My Toan (ID: 1411737)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.