Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1413053 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Ngoc Nguyen - ID: 1413053
 IP & Posted by:  183.80.88.88 on August 4, 2017 at 9:10am
 Updated by:  August 4, 2017 at 9:52pm
 Gender:  Female
 Age:  29
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  95 lbs (43 kb)
 Body Type:  Slim
 From City:  Hồ Chí Minh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  Nhan vien kinh doanh
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Có 1 công việc tốt và 1 gia đình hạnh phúc Translate to English
 Free Time:  Nấu ăn, nghe nhạc, cafe với bạn Translate to English
 I Am:  Chân thật, nghiêm túc. Translate to English
 Looking For:  Thật lòng. Nghiêm túc trong mối quan hệ. Yêu thương gia đình. Tốt bụng!! Không cần đẹp hay giàu. chỉ cần 1 người thật lòng, có ý chí, yêu thương gia đình để cùng nhau gầy dựng và phát triển. Translate to English

Back | Send Email to Ngoc Nguyen (ID: 1413053)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.