Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1414410 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Thi Tran - ID: 1414410
 IP & Posted by:  47.220.156.78 on August 20, 2017 at 5:06pm
 Updated by:  October 19, 2017 at 6:09am
 Gender:  Female
 Age:  40
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  120 lbs (55 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  Accounting ( ke toan)
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Get married Translate to English
 Free Time:  Đọc sách, xem TV, thích bơi, nữ công gia chánh Translate to English
 I Am:  Vui tính, chân thật, dễ hoà đồng. Sống tình cảm, ghét sự dối trá, vị tha. Translate to English
 Looking For:  Sống có trách nhiệm với bản thân và gia đình. Sống thành thật với người mình yêu. Translate to English

Back | Send Email to Thi Tran (ID: 1414410)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.