Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1415288 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Anh tìm Hônnh - ID: 1415288
 IP & Posted by:  123.21.166.50 on August 30, 2017 at 8:01pm
 Updated by:  August 30, 2017 at 9:01pm
 Gender:  Male
 Age:  50
 Height:  5 Feet 7 Inches (170 cm)
 Weight:  155 lbs (71 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  Nhân viên
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Anh mong tìm một người bạn gái phù hợp để đến hôn nhân Translate to English
 Free Time:  Thăm bạn bè ,đi bơi và ở nhà nghỉ ngơi Translate to English
 I Am:  Hiện đang sống tại nhà riêng-hôn nhân lần đầu nghiệt ngã bất hạnh .Đang mong tìm người bạn chân thành để đến vơi nhau dài lâu. Anh hiện sống và làm việc ở tphcm . Translate to English
 Looking For:  Thích người chân thành ,không thành kiến với quá khứ của ai. Translate to English

Back | Send Email to Anh tìm Hônnh (ID: 1415288)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.