Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1415292 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Huy Nhat - ID: 1415292
 IP & Posted by:  113.173.68.2 on August 30, 2017 at 8:42pm
 Updated by:  August 30, 2017 at 9:39pm
 Gender:  Male
 Age:  37
 Height:  5 Feet 9 Inches (175 cm)
 Weight:  155 lbs (71 kg)
 Body Type:  Athletic
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Will tell you later
 Education:  Will tell you later
 Occupation:  KD
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Cuộc đời này thật ngắn ngủi, đừng dành… dù chỉ một phút cho những người, những việc khiến bạn buồn. Translate to English
 Free Time:  Cuộc sống là một đường chạy marathon dài vô tận, nếu ta không cố gắng thì sẽ mãi bị bỏ lại ở phía sau và không bao giờ tới đích. Cuộc sống là một đường chạy vượt rào, nếu ta không cố gắng ta sẽ không thể vượt qua bất kỳ rào cản nào. Cuộc sống là một đường chạy nước rút, nếu ta không cố gắng ta chỉ là người chạy cuối cùng. Cuộc sống là một đường chạy tiếp sức, biết giúp đỡ nhau chúng ta sẽ chiến thắng. Translate to English
 I Am:  Cuộc đời này không quá chật hẹp, nếu bạn biết đúng chỗ của mình. Translate to English
 Looking For:  Điều tốt và đẹp nhất trên thế giới này không thể nhìn được bằng mắt hoặc nghe được bằng tai, mà chỉ có thể cảm nhận được bằng trái tim. Translate to English

Back | Send Email to Huy Nhat (ID: 1415292)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.