Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1415780 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Anh Nguyệt - ID: 1415780
 IP & Posted by:  14.189.48.233 on September 5, 2017 at 10:22pm
 Updated by:  December 16, 2017 at 9:25pm
 Gender:  Female
 Age:  55
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  115 lbs (52 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Ho chi minh city
 Zip:  54118
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  BA/BS (4 years college)
 Occupation:  House wife
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Sg: sống vui vẻ Lg: Bình yên bên người bạn đời của mình ( nếu có ) Translate to English
 Free Time:  Xem phim , nấu ăn , nấu những món mình yêu thích ..., đi thăm thú cảnh thiên nhiên , yêu thích thiên nhiên ... Translate to English
 I Am:  Vui tính , hoà đồng nhưng cũng sống nội tâm , tình cảm ... Translate to English
 Looking For:  Tìm bạn tri kỉ Sdt em : 01257764587 01648569659 Translate to English

Back | Send Email to Anh Nguyệt (ID: 1415780)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.