Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1417189 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Loan - ID: 1417189
 IP & Posted by:  113.172.178.133 on September 25, 2017 at 9:03am
 Updated by:  September 25, 2017 at 7:54pm
 Gender:  Female
 Age:  26
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  95 lbs (43 kb)
 Body Type:  Slim
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Catholic
 Education:  Some college
 Occupation:  Makeup
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Quen và kết hôn Translate to English
 Free Time:  Đi du lịch Translate to English
 I Am:  Ham mê công việc chu toàn dễ thương biết nấu ăn hơi hơi giỏi Translate to English
 Looking For:  Yêu thương gia đình cảm giác an toàn khi ở bên Translate to English

Back | Send Email to Loan (ID: 1417189)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.