Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1417321 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Phương Thảo - ID: 1417321
 IP & Posted by:  27.64.97.94 on September 27, 2017 at 5:56am
 Updated by:  October 28, 2017 at 6:00pm
 Gender:  Female
 Age:  28
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  110 lbs (50 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Hồ Chí Minh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  Nhân viên văn phòn
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Thực hiện được những kế hoạch trong tương lai và gặp được người thương thật sự Translate to English
 Free Time:  Khi không có hẹn với bạn bè thì mình thích ở nhà dành thời gian làm bánh, nghe nhạc hay đọc sách Translate to English
 I Am:  Khi lần đầu tiếp xúc, có thể bạn nhận xét mình là người khó gần vì mình khá ít nói. Thời gian lâu rồi thì sẽ thấy mình là người rất dễ gần và thoải mái, đôi lúc sẽ có 1 chút tính cách trẻ con. Translate to English
 Looking For:  Một người hiểu được chữ Thương 1 cách trọn vẹn. Để dù trải qua bao nhiêu khó khăn vẫn cùng nhau vững lòng đi hết đoạn đường còn lại.Và rồi dưới khoảng trời nhỏ, mình tin sẽ gặp được người mà yêu những phần tốt và đủ bao dung cho cả những những phần trẻ con của mình. Translate to English

Back | Send Email to Phương Thảo (ID: 1417321)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.