Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1417643 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Minh Nguyên - ID: 1417643
 IP & Posted by:  27.3.254.251 on September 30, 2017 at 4:34pm
 Updated by:  October 20, 2017 at 9:12pm
 Gender:  Gay
 Age:  24
 Height:  5 Feet 7 Inches (170 cm)
 Weight:  135 lbs (62 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Hồ Chí Minh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Catholic
 Education:  High School graduate
 Occupation:  NV Bán Hàng
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Cần một người nào đó quan tâm chia sẽ niềm vui trong cuộc sống . Translate to English
 Free Time:  Đi coi phim hay cà phê Translate to English
 I Am:  Trầm tính , ít nói nhưng rất hoà đồng . Tiếp xúc sẽ hiểu con người tôi . Muốn gì thì liên lạc sdt : 0938600230 Translate to English
 Looking For:  Muốn tìm một ai đó biết lắng nghe chia sẽ niềm vui với mình . Mình kín nên tìm bạn kín nghiêm túc Translate to English

Back | Send Email to Minh Nguyên (ID: 1417643)




Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.