Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1420245 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

K. Hoa - ID: 1420245
 IP & Posted by:  118.69.53.235 on October 31, 2017 at 8:30pm
 Updated by:  April 28, 2018 at 7:47am
 Gender:  Female
 Age:  42
 Height:  5 Feet 7 Inches (170 cm)
 Weight:  210 lbs (96 kg)
 Body Type:  Ample
 From City:  Long Xuyên
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  NVVP
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm người phù hợp kết hôn. Translate to English
 Free Time:  lên mạng, nghe nhạc, nghe đọc truyện, đi chơi .... Translate to English
 I Am:  Dễ thương. Sống giãn dị, ghét giả dối. Translate to English
 Looking For:  Người đàn đủ trưởng thành, sống có trách nhiệm với gia đình, ... Translate to English

Back | Send Email to K. Hoa (ID: 1420245)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.