Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1421219 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Hoàng Long - ID: 1421219
 IP & Posted by:  171.226.192.2 on November 12, 2017 at 10:50pm
 Updated by:  November 14, 2017 at 12:17am
 Gender:  Male
 Age:  27
 Height:  5 Feet 7 Inches (170 cm)
 Weight:  150 lbs (69 kg)
 Body Type:  Athletic
 From City:  Biên hoà
 Country:  United States
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  Nhân viên kinh doanh
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Muốn có 1 ngôi nhà xung quanh trồng kiểng và rau sạch , làm 1 trang trại gà để chăm sóc và làm thêm 1 công việc để trang trải cuộc sống Translate to English
 Free Time:  Lướt wed và đọc sách Translate to English
 I Am:  Hơi nóng tính Translate to English
 Looking For:  Chưa xác định Translate to English

Back | Send Email to Hoàng Long (ID: 1421219)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.