Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1422084 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Thúy - ID: 1422084
 IP & Posted by:  171.227.101.170 on November 24, 2017 at 7:52am
 Updated by:  February 13, 2018 at 7:26pm
 Gender:  Female
 Age:  51
 Height:  5 Feet 4 Inches (163 cm)
 Weight:  115 lbs (52 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Sài Gòn
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  NV
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Tìm một nửa yêu thương Translate to English
 Free Time:  Xem phim , hài kịch , thỉnh thoảng đi du lịch Translate to English
 I Am:  Hiểu biết ,chung tình, sống nội tâm và rất tự trọng. Translate to English
 Looking For:  Bạn Nam sống độc thân , thật thà , hiểu biết , xem trọng tình cảm. Translate to English

Back | Send Email to Thúy (ID: 1422084)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.