Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1423067 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Thông lê - ID: 1423067
 IP & Posted by:  171.246.40.99 on December 7, 2017 at 2:52am
 Updated by:  December 7, 2017 at 8:34pm
 Gender:  Male
 Age:  27
 Height:  5 Feet 5 Inches (165 cm)
 Weight:  150 lbs (69 kg)
 Body Type:  A little extra padding
 From City:  Bình dương
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  Chế tạo máy
 Smoker:  Light smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm bạn đời Translate to English
 Free Time:  Xem bóng dá xem phim Translate to English
 I Am:  Hòa đồng thân thiện , hơi nhút nhát vs người khác giới, ko thích những nơi ồn ào đông người Translate to English
 Looking For:  Tìm người hiểu đk mình đi tới hôn nhân Translate to English

Back | Send Email to Thông lê (ID: 1423067)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.