Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1423130 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Phạm Minh Tri - ID: 1423130
 IP & Posted by:  27.3.129.253 on December 8, 2017 at 6:54am
 Updated by:  December 8, 2017 at 8:28pm
 Gender:  Female
 Age:  32
 Height:  5 Feet 6 Inches (168 cm)
 Weight:  125 lbs (57 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  TP. HCM
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Văn phòng
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm kiếm bàn tay đủ vững chắc cùng nắm tay trên con đường hôn nhân Translate to English
 Free Time:  Nấu ăn, xem phim, gặp bạn bè,... Translate to English
 I Am:  Vui vẻ, hiện đại nhưng nghiêm túc trong vấn đề tình cảm Translate to English
 Looking For:  Tìm người nghiêm túc, chung thuỷ và thật sự muốn xây dựng mục tiêu vun đắp gia định hạnh phúc Translate to English

Back | Send Email to Phạm Minh Tri (ID: 1423130)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.