Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1425014 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Bạch Dương - ID: 1425014
 IP & Posted by:  67.71.37.3 on January 6, 2018 at 2:32pm
 Updated by:  March 1, 2018 at 7:15pm
 Gender:  Female
 Age:  27
 Height:  5 Feet 5 Inches (165 cm)
 Weight:  100 lbs (46 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  tp HCM
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Catholic
 Education:  High School graduate
 Occupation:  khuyến mại
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Kiếm nhiều tiền nhanh sống ở q.12 quê ninh bình - ko chin bốn chin mốt ba ba chin tám mốt--- Translate to English
 Free Time:  khuyển mãi phục vụ chất mạng g/nt e đi đêm - ko chím ko tém tém chím hai tém ba lăm Translate to English
 I Am:  ngày em lv cty tại 68 bạch dang q.tân bình tối đi với a để kiếm thêm đến đây Translate to English
 Looking For:  a nao cần thư gian bao đêm goi nt e nhé - ko..chén..sáu, sau.hay.bốn, bảy chén.ko.mốt Translate to English

Back | Send Email to Bạch Dương (ID: 1425014)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.