Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1425105 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Phạm Khánh B - ID: 1425105
 IP & Posted by:  99.122.82.33 on January 7, 2018 at 5:29pm
 Updated by:  January 7, 2018 at 9:15pm
 Gender:  Lesbian
 Age:  33
 Height:  5 Feet 0 Inches (152 cm)
 Weight:  120 lbs (55 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Missouri
 Zip:  00000
 Country:  United States
 Religion:  Catholic
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Sẽ nói sau
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm bạn trước nếu có duyen sẽ lâu dài Translate to English
 Free Time:  Nấu ăn, nghe nhạc . Translate to English
 I Am:  Là người cá tính luon thẳng thắn , thật thà . Những gì Hok muốn noi se im lặng chứ không nói dối. Translate to English
 Looking For:  Thời gian trôi qua quá nhanh mải me voi cong việc mà Quên mất mình cần 1 bờ vai chia sẻ , đã đến lúc tìm một nửa kia ở đau đó. Mình thích con gai tóc dai ca tinh , minh Hok thích tomboy . Sẵn lòng ket ban với mọi mien nhung người yeu thi chi ở mỹ thoi. Mong tìm được 1 nua kia đau đó. Translate to English

Back | Send Email to Phạm Khánh B (ID: 1425105)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.