Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1425510 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

phượng cherr - ID: 1425510
 IP & Posted by:  116.106.149.206 on January 12, 2018 at 11:16pm
 Updated by:  May 22, 2018 at 5:06pm
 Gender:  Female
 Age:  32
 Height:  5 Feet 4 Inches (163 cm)
 Weight:  110 lbs (50 kg)
 Body Type:  Athletic
 From City:  Hcm vn
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Xuat nhập khẩu
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm bạn để chia sẻ buồn vui trong cuộc sống....mong tìm được ai hiểu và thông cảm để tiến sâu hơn trong tình yêu....lâu dài sẽ tiến đến hôn nhân. Tìm moi quan hệ lâu dài Translate to English
 Free Time:  Thường nghe ...nhạc . Translate to English
 I Am:  Người vui vẻ hòa đồng. Thích sự chân thật.Tôi rat Nghiêm túc.mong cac bạn đến.cách nghiêm thật sự .dt +84988939085 Translate to English
 Looking For:  Hiểu hoàn cảnh....thông cảm chia sẻ cùng e...Người cho e bo vai...Có thể chăm sóc e suot cuộc đời... Translate to English

Back | Send Email to phượng cherr (ID: 1425510)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.