Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1425727 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Bình Trang - ID: 1425727
 IP & Posted by:  115.79.42.197 on January 16, 2018 at 12:12am
 Updated by:  January 23, 2018 at 10:15pm
 Gender:  Female
 Age:  47
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  100 lbs (46 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Sài Gòn
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  VP
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm bạn đi đến hôn nhân. Translate to English
 Free Time:  Luôn quan tâm đến hiện tình đất nước, làm việc nhà, gặp gỡ người thân bạn bè... Translate to English
 I Am:  Giản dị, hiền lành, ngay thẳng... Translate to English
 Looking For:  Người bạn sống có đạo đức, tình người, chính trực, nhân bản... Luôn chia sẻ buồn vui trong cuộc sống cùng tôi. Translate to English

Back | Send Email to Bình Trang (ID: 1425727)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.