Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1427774 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Treo2cauveTimNg - ID: 1427774
 IP & Posted by:  66.102.225.194 on February 18, 2018 at 12:34pm
 Updated by:  July 14, 2020 at 10:25am
 Gender:  Male
 Age:  55
 Height:  5 Feet 8 Inches (173 cm)
 Weight:  170 lbs (78 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Houston
 State/Province:  Texas
 Zip:  Thanh pho3ngoi
 Country:  United States
 Religion:  Catholic
 Education:  Some college
 Occupation:  manager/ partner
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Âm Dương Thuận nghịch diệu nan cùng : nếu bạn tiếp theo (2) câu sau thì sẽ là bạn tri ki nếu không giãi dươc xin miễn Vào. Đơ Tốn Thời Gian cũa Bạn Translate to English
 Free Time:  the thao , doc sach , suu tam tra dao & nghe thuat trống Đồng Viet Nam , Hà Đồ & Lạc Thư Translate to English
 I Am:  binh dan gian di , thich yen tinh, tu duy tich cuc Translate to English
 Looking For:   nguoi Binh Dan , cung mot so thich suu tam , neu ban co the giai ma (2) Cau Tiêp thì sẽ làm bạn Translate to English

Back | Send Email to Treo2cauveTimNg (ID: 1427774)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.