Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1427787 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Nguyễn thi van - ID: 1427787
 IP & Posted by:  42.114.203.135 on February 18, 2018 at 6:26pm
 Updated by:  February 20, 2018 at 7:52pm
 Gender:  Female
 Age:  57
 Height:  5 Feet 0 Inches (152 cm)
 Weight:  115 lbs (52 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Saigon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Will tell you later
 Education:  Will tell you later
 Occupation:  Buon ban
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm một bờ vai. Translate to English
 Free Time:  Coi ti vi và nấu an Translate to English
 I Am:  Tôi rất hiền. Và vui tính. Translate to English
 Looking For:  Thời gian qua cố tìm hoài cho mình một bờ vai mà chưa có. Thôi thì một lần nửa cho tôi được gặp được một bờ vai thật sự về sống với tôi cho hết quảng đời sau. Để chia sẻ buồn vui trong cuộc sống và vui vẻ đi đây đi đó. Tôi hy vong cho tôi một bờ vai nhe các anh bạn nào có ý giống em nhe. Hihihihihi. Chúc các bạn nhiều niềm vui trong cuộc sống Translate to English

Back | Send Email to Nguyễn thi van (ID: 1427787)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.