Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1429665 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Ms Quynh - ID: 1429665
 IP & Posted by:  66.249.82.76 on March 17, 2018 at 6:50pm
 Updated by:  April 12, 2018 at 11:46pm
 Gender:  Female
 Age:  30
 Height:  5 Feet 4 Inches (163 cm)
 Weight:  Will tell you later
 Body Type:  Slim
 From City:  Đà Nẵng
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Some college
 Occupation:  Văn phòng
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Cố gắng làm việc để có cuộc sống tốt hơn Translate to English
 Free Time:  Xem phim,du lịch Translate to English
 I Am:  Vui vè,hòa đồng hay giúp đỡ mọi người Translate to English
 Looking For:  Vui ve,hài hước, biết quan tâm tới người mà bạn yêu thương. Translate to English

Back | Send Email to Ms Quynh (ID: 1429665)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.