Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1430773 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Đức - ID: 1430773
 IP & Posted by:  113.172.129.234 on April 2, 2018 at 9:07pm
 Updated by:  September 8, 2018 at 5:20pm
 Gender:  Gay
 Age:  33
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  135 lbs (62 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Saigon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Some college
 Occupation:  NVVP
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Kiếm tiền, phát triển kinh doanh, du lịch Translate to English
 Free Time:  Thời gian rãnh của tôi chỉ có rong ruổi cafe để đọc sách, hoặc là cuối tuần đi đâu đó xa xa Saigon Translate to English
 I Am:  Tôi rất cởi mở và vui vẻ với mọi người,mọi người cứ làm quen rùi sẽ biết Translate to English
 Looking For:  Lớn tuổi hơn mình,để làm quen lâu dài đó mà. có gì cứ liên hệ qua zalo hoặc viber 0932 không năm năm tám 39 Translate to English

Back | Send Email to Đức (ID: 1430773)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.