Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1431505 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Quỳnh Như - ID: 1431505
 IP & Posted by:  27.77.250.239 on April 14, 2018 at 8:16am
 Updated by:  August 19, 2018 at 1:19am
 Gender:  Female
 Age:  36
 Height:  5 Feet 0 Inches (152 cm)
 Weight:  120 lbs (55 kg)
 Body Type:  A little extra padding
 From City:  hồ chí minh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  High School graduate
 Occupation:  thư ký
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Separated
 My goal:  tìm bạn chia sẽ trong cuộc sống Translate to English
 Free Time:  muốn được đi du lịch Translate to English
 I Am:  người phụ nữ yếu đuối mong tìm được người làm bạn và tìm hiểu nhiều hơn Translate to English
 Looking For:  mong tim được người chân thành và cùng sở thích. xin đừng đùa giởn rất cảm ơn! Translate to English

Back | Send Email to Quỳnh Như (ID: 1431505)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.