Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1432189 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Cỏ xanh - ID: 1432189
 IP & Posted by:  14.167.33.75 on April 25, 2018 at 7:41am
 Updated by:  July 26, 2018 at 6:59am
 Gender:  Female
 Age:  34
 Height:  5 Feet 0 Inches (152 cm)
 Weight:  105 lbs (48 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Nha Trang
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Catholic
 Education:  Some college
 Occupation:  Kế toán
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Luôn vui vẻ, yêu thương những người bên cạnh mình. Translate to English
 Free Time:  Xem phim, nấu ăn, đi biển. Translate to English
 I Am:  Tự lập, sống tình cảm, hài hước, nhiều cái khác nữa, tìm hiểu thêm sẽ rõ. Translate to English
 Looking For:  Có thể đi cùng đến hết cuộc đời. Translate to English

Back | Send Email to Cỏ xanh (ID: 1432189)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.