Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1432902 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Em tim ck vk - ID: 1432902
 IP & Posted by:  183.81.12.242 on May 6, 2018 at 11:03pm
 Updated by:  May 14, 2018 at 5:42pm
 Gender:  Female
 Age:  29
 Height:  5 Feet 5 Inches (165 cm)
 Weight:  115 lbs (52 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Hcm
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Some college
 Occupation:  Sales
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Có 1 gd hạnh phúc Translate to English
 Free Time:  Nghe nhạc, xem phim, du lịch Translate to English
 I Am:  Vui vẻ, nhiệt tình, luôn biết quan tâm với mọi người xung quanh Translate to English
 Looking For:  Một người đàn ông biết lo cho gia đình, thật lòng, nghiêm túc muốn lấy vợ gấp Translate to English

Back | Send Email to Em tim ck vk (ID: 1432902)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.