Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1437757 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Overcome - ID: 1437757
 IP & Posted by:  116.102.233.177 on July 14, 2018 at 1:50am
 Updated by:  July 14, 2018 at 6:42am
 Gender:  Male
 Age:  47
 Height:  5 Feet 7 Inches (170 cm)
 Weight:  Will tell you later
 Body Type:  Athletic
 From City:  Sai gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  MA/MS/MBA
 Occupation:  Kinh doanh
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Vượt qua khó khăn, đạt kết quả kinh doanh tốt, có gia đình hạnh phúc, người thân yêu bên mình! Translate to English
 Free Time:  Làm việc, sáng tạo và ít thời gian để rảnh rỗi! Muốn đi chơi, du lịch với người yêu (mà chưa có)! Translate to English
 I Am:  Hiền, dễ chịu, thẳng thắn, cởi mở, thực tế và lãng mạn Translate to English
 Looking For:  Chân thành, cởi mở, cùng chí hướng và mục đích kết bạn Translate to English

Back | Send Email to Overcome (ID: 1437757)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.